LOTTA SVÄRD -Merkki

Lotta Svärd -järjestö (1921-1944) oli maailman suurin vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Järjestöön kuului vain naisia ja lottatyö oli vapaaehtoista. Suomalainen Lotta Svärd -järjestö on ollut esikuvana vastaaville pohjoismaisille järjestöille. Lottien tarkoituksena oli sotien aikana avustaa sotilaita tai vapauttaa miehiä sotilaiksi muista tehtävistä, koska jo varhaisessa vaiheessa havaittiin, että asevelvollisia ei olisi riittävästi Suomen puolustamiseen.

 

Kuvassa sekä isompi Lotta Svärd -merkki että pienempi Lotta 10-v -merkki

 

Taiteilija Akseli Gallen-Kallelaa pyydettiin suunnittelemaan Lotta Svärd -järjestölle oma merkki vuonna 1921. Lottien keskusjohtokunta ei kuitenkaan pitänyt hänen ehdotuksestaan. Seuraava ehdotus päätettiin tilata taidemaalari Eric Vasströmiltä. Hänen ehdotuksensa oli, että lottamerkissä on hakaristi ja neljä heraldista ruusua. Hakaristi on muun muassa natsien, nousevan auringon sekä onnen symboli. Suomessa hakaristiä on tavattu jo esihistoriallisella ajalla. Vasströmin suunnittelema lottamerkki hyväksyttiin Lotta Svärd-järjestön merkiksi.

 

 

Tilaa tuotenäytteitä