RYIJY

Lyhdyt-ryijy, design Elsa Koivu
Mitat: 160 x 110

Myyntihinta: MYYTY!

Tuote no. 18642