PISTIMET

Pistin, vasemmalla
Mitat: P.56
Myyntihinta: MYYTY!

Pistin, Arisaka, toinen vasemmalta
Mitat: P.55
Myyntihinta: 270,00 €

Pistin, keskellä
Mitat: P.55
Myyntihinta:MYYTY!

Pistin, Fiskars, toinen oikealta
Mitat: P.43,5
Myyntihinta: 145,00 €

Pistin, Hackman, oikealla
Mitat: P.45
Myyntihinta: MYYTY!

Myyntihinta: 145,00 - 270,00 €

Tuote no. 24786